Udendørs faciliteter

Opvisningsbane

Mini-arena med kunstgræs